Aktualności w prawie - maj 2018

1. Przypominamy, iż od 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na pracodawcę, rozumianego jako podmiot przetwarzający dane osobowe. Należy przy tym pamiętać, iż nie chodzi jedynie o dane osobowe pracowników, ale również kandydatów. Za nieprzestrzeganie obowiązków, grożą wysokie kary. Najważniejsze z nich to m.in.:

1) podejmowanie takich środków, aby w jasny i przejrzysty sposób udzielić informacji dot. zbierania i przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną ich przetwarzania osobom, których dotyczą te dane, przy czym należy pamiętać, że pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników, zobowiązani są przygotować rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

2) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzania,, administrator musi być w stanie wykazać w sposób wystarczający, że osoba, której te dane dotyczą, wyraziła na to zgodę,

3) obowiązek regularnej zmiany haseł w urządzeniach związanych z gromadzeniem lub przetwarzaniem danych osobowych,

4) obowiązek prowadzenia tzw. "polityki czystego biurka",

5) obowiązek gromadzenia dokumentacji w odpowiednio przystosowanym miejscu, które ogranicza dostęp do dokumentacji osobom trzecim.

2. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, które zakłada zmianę wzorów deklaracji CIT. Część dotychczas obowiązujących formularzy zostanie zmieniona, natomiast rozporządzenie wprowadzi również całkowicie nowe formularze. Projekt zakłada m.in. zmianę następujących druków: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT/BR, CIT-5, CIT-8/0, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IFT-2R. W razie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nowe deklaracje CIT stosowane byłyby w odniesieniu do osiągniętych dochodów, czy poniesionych strat od 1 stycznia 2018 r.

3. 16 maja 2018 r. Senat przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Niniejsza ustawa zastąpi dotychczasowe zwolnienia podatkowe obowiązujące w 14 strefach ekonomicznych na terenie Polski. Według nowego systemu zwolnień podatkowych, przedsiębiorcy skorzystają z szeregu ulg i zwolnień podatkowych na terenie całego kraju przez okres od 10 do 15 lat. Wyróżnione zostaną przede wszystkim inwestycje w mniejszych miastach o wysokiej stopie bezrobocia oraz w miastach, które tracą swoje funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe inwestycje będą premiowane w szczególności gdy przedmiot ich działalności będzie tożsamy ze strategią rozwojową kraju. Ustawa może wejść w życie już w czerwcu 2018 r.

4. 28 maja 2018 r. Resort finansów przedstawił założenia innowacyjnej reformy rozliczeń rocznych. Całkowicie nowa usługa "Twój e-PIT", w kompleksowy sposób organizuje sposób rozliczeń PIT. Od 2019 r. podatnik nie będzie musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji. Wypełnione rozliczenia roczne za 2018 r. będą czekały na podatnika w wersji elektronicznej na platformie podatkowej, co oznacza że podatnik zostanie zwolniony z obowiązku sporządzania deklaracji samodzielnie.

5. Od 1 lipca 2018 r. należy stosować nowe formularze deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M i VAT 7-K. Nowe wzory deklaracji zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw RP.