Aktualności w prawie - lipiec 2018

1. 2 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. autorskich kosztów podatkowych, podatku minimalnego, czy amortyzacji środków trwałych. Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw i będą mogły być stosowane z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2018 r.

2. 9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy modyfikujące dotychczasowe postanowienia kodeksu cywilnego o terminach przedawnienia. W związku z nowelizacją, podstawowy termin przedawnienia zmienił się z 10 lat na 6 lat. Terminy przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej czy świadczeń okresowych pozostały bez zmian, a więc wynoszą nadal 3 lata. Zmienił się natomiast sposób liczenia terminu przedawnienia. Od 9 lipca roszczenia przedawniają się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że termin ich przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

3. Zgodnie z dwoma rozporządzeniami ministra finansów z kwietnia 2018 r., modyfikacji uległy wzory deklaracji służących do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Mowa o formularzach: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12. Nowe wzory należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec. Starych formularzy można będzie używać jedynie do momentu rozliczenia za grudzień 2018 roku.

4. Projekt nowej ordynacji podatkowej zakłada wydłużenie terminu na złożenie zażalenia oraz odwołania od decyzji. Zgodnie z nowym projektem, 7-dniowy termin do złożenia zażalenia uległby wydłużeniu do 14 dni. Od decyzji natomiast będzie można się odwołać w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Najprawdopodobniej, zmiany w ordynacji podatkowej wejdą w życie na początku 2020 roku.

5. Trwają konsultacje społeczne w sprawie nowej ustawy o rynku pracy. Rewolucyjną zmianą miałyby być tzw. bony ofertowe dla firm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorców, którzy szukają nowego pracownika, a których nie stać na płatną rekrutację. Wówczas, jeżeli firma w urzędzie pracy da ogłoszenie, a nie znajdzie się odpowiedni kandydat, otrzyma bon ofertowy, czyli po prostu środki na rekrutację przez agencję zatrudnienia. Dodatkowym atutem proponowanego rozwiązania jest fakt, iż bon będzie obowiązywał na terenie całej Polski, a przedsiębiorca będzie mógł wybrać sam agencję, która przeprowadzi kompleksową rekrutację. Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2019 r

6. Przepisy o split payment obowiązują od 1 lipca 2018 r. Po kilku dniach od wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności pojawił się pierwszy problem, a mianowicie, czy można odzyskać pomyłkową wpłatę podatku VAT, która jest zbyt wysoka? Zgodnie z zaskakującym stanowiskiem resortu finansów, zwrot zbyt wysokiej wpłaty jest niemożliwy. Jedynym wyjściem na chwilę obecną są indywidualne porozumienia między kontrahentami, gdzie podatnik zwróci nabywcy nadwyżkę bezpośrednio ze swojego rachunku rozliczeniowego.

7. 16 lipca 2018 r. ruszył nabór wniosków do konkursu dot. poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach. Wnioski można składać jedynie przez 6 tygodni tj. do 23 sierpnia 2018 r. Następie ZUS wybierze i dopłaci do projektów poprawiających warunki pracy. Na poprawę BHP w firmach zostało przeznaczonych aż 50 mln złotych. Do konkursu może przystąpić firma, która spełni łącznie 5 warunków, tj.:

1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. 
2. Nie zalega z opłacaniem podatków. 
3. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. 
4. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. 
5. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.