Aktualności w prawie - styczeń 2019

1. Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł brutto. W porównaniu z 2018 r. to 150 zł więcej. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej; odprawy w związku z przejściem na rentę, czy emeryturę; wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatku za pracę w porze nocnej.

2. 17 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określił, że usługi księgowe nie są traktowane jako usługi doradcze i w tym zakresie nie podlegają limitowaniu. Dyrektor KIS zwrócił natomiast uwagę na fakt, iż "usługa księgowa" jest pojęciem nie posiadającym definicji legalnej, a wobec tego podatnik ma zawsze obowiązek prawidłowego klasyfikowania i nazywania usług ze względu na charakter czynności, której w danym momencie dokonuje.

3. 25 stycznia 2019 r. ZUS zablokował dotychczasową wersję programu PŁATNIK. Od 26 stycznia płatnicy są obowiązani korzystać z nowej wersji (10.02.002) Program należy pobrać samodzielnie, gdyż dotychczasowa wersja nie aktualizuje się automatycznie. Przy aktualizacji do bieżącej wersji należy pamiętać o archiwizacji dotychczasowych danych oraz zachowania hasła.

4. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął swoje działanie specjalny rejestr klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Klauzule abuzywne w umowach to zapisy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. W rejestrze znajdują się klauzule, w sprawie których wniesiono pozwy do sądu konsumenckiego do dnia 17 kwietnia 2016 r. i na bieżąco jest aktualizowany o nowe klauzule. Rejestr jest dostępny pod adresem www.rejestr.uokik.gov.pl

5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. orzekł, iż przedsiębiorca nie zawsze zapłaci za niezarejestrowanie pracy kierowcy, gdyż nie w każdym przypadku ma on wpływ na naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez osobę trzecią. Przedsiębiorca ma możliwość uwolnienia się od domniemanej odpowiedzialności, którą mu się przypisuje za naruszenia tego typu.

6. Komisja Europejska w najbliższych tygodniach wyda zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności, tzw. split payment, dla niektórych branż. Obowiązek ten dotknie niektórych przedsiębiorców już od 1 marca 2019 r. Obowiązkiem stosowania split paymentu mogą zostać objęte m.in.:

  • wyroby ze stali,
  • odpady,
  • złom,
  • surowce wtórne,
  • roboty budowlane,
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

7. Jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. (data wprowadzenia RODO) wpłynęło ponad 5 tys. skarg o nieprawidłowym przetwarzaniu danych osobowych. Prezes UODO zapowiedział dotkliwe kary finansowe dla podmiotów naruszających RODO.