O nas

Oferujemy szereg wyspecjalizowanych usług prawniczych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, również w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego. Przedsiębiorcy uzyskają u nas wszystkie usługi związane z prawem, podatkami, księgowością i kadrami. Powierzając nam swoje sprawy, przyjmujemy za nie odpowiedzialność. 

Nasz zespół składa się z adwokatów, radców prawnych i doradcy podatkowego. Oprócz tego, współpracujemy z różnymi specjalistami w zakresie księgowości i podatków zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dla osób fizycznych oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego,  karnego, rodzinnego i administracyjnego.  Nasi specjaliści świadczą usługi doradztwa i prowadzą sprawy przed sądami wszystkich instancji.

Potrzebujesz pomocy ?

Nie czekaj, skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszych usług.

Nasz zespół

Adwokat, LL.M.
wisniewski@rw-partners.pl

W 1997 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu.
Od 2002 roku adwokat, członek Izby Adwokackiej W Zielonej Górze.
W 2005 roku zdobył tytuł "Master of law" w zakresie prawa niemieckiego.

Od 2006 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Zakres prowadzonych spraw: prawo cywilne i prawo spółek handlowych, prawo karne gospodarcze.
Zakres specjalizacji: międzynarodowe prawo przewozowe, prawo budowlane z uwzględnieniem procedur FIDIC, prawo spółek i arbitraż.

Radca Prawny i Doradca podatkowy
radziejewski@rw-partners.pl


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1993 r. ukończył aplikację radcowską. W 1997 r. wpisany na listę doradców podatkowych.
Od 1989 r. prowadził kancelarię doradztwa podatkowego.
W latach 1995-2007 wspólnik Kancelarii Radcy Prawnego, Adwokata i Doradców Podatkowych L. Radziejewski i M. Górecki Spółka Cywilna w Gorzowie Wlkp.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa podatkowego. Występuje jako doradca i pełnomocnik w postępowaniach przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi, w tym w postępowaniach o bardzo dużej wartości przedmiotu sporu.
Posiada również doświadczenie wynikające z pracy w organach administracji podatkowej. W latach 2001 -2002 wykładowca prawa podatkowego na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.


Nadto specjalizuje się w prawie spółek i prawie handlowym. Posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu, dzieleniu spółek oraz ich likwidacji, występując również jako pełnomocnik przed właściwymi organami rejestrowymi. Dotyczy to również przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

• doradca w zagadnieniach prawa podatkowego,
• pełnomocnik w postępowaniach przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, 
• pełnomocnik w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
• doradca w zakresie prawa spółek i prawa handlowego,
• doradca w sprawach tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym,
• pełnomocnik w postępowaniach przed sądami rejestrowymi i innymi organami ewidencyjnymi przedsiębiorców.

Adwokat
smorowinska@rw-partners.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2000 roku ukończyła aplikację adwokacką i podjęła praktykę adwokacką.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, tj. spółek prawa handlowego, banków, zakładów opieki zdrowotnej i zakładów komunalnych.

Zakres specjalizacji: prawo cywilne, prawo gospodarcze, przede wszystkim bankowe i medyczne

Adwokat
rutkowski@rw-partners.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 roku ukończył aplikację adwokacką. Od 2017 roku adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Adwokat
zylinska@rw-partners.pl

• Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  studiów podyplomowych na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
• Od 2005 r. związana z sądownictwem, od 2011 r. członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, wpisana na listę adwokatów pod numerem 444.
• Zakres specjalizacji: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Zapisz się do Newslettera

tdg.pl
taxhelp.pl

Napisz do nas